JSK Architekci zwycięzcami konkursu Projekt: Przestrzeń
26-06-2015
Nasz projekt Business Garden został wyróżniony za myślenie o mieście w kategoriach architektury krajobrazu oraz prawidłowe wpisanie inwestycji w system przestrzenny miasta.
Projekt łączy wysokie wartości architektoniczne i wysokiej jakości kompozycje krajobrazowe.
Kapituła zwróciła również uwagę na twórcze rozwinięcie idei Business Parku, gdzie panuje równowaga pomiędzy częścią biznesową i parkową.
Ponadto na podkreślenie zasługuje przemyślane wykorzystanie wód opadowych oraz zróżnicowanie rozwiązań zieleni.
Konkurs miał na celu promocję inwestycji, które wyróżniają się rozwiązaniami ekologicznymi i wpisują się w nurt ekologicznego projektowania.