Kontakt

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
tel. +48 22 660 30 00
fax +48 22 660 30 01

e-mail: jsk@jskarchitects.com

Biuro we Wrocławiu:
JSK Architekci Sp. z o.o.
Św. Mikołaja 81
50-126 Wrocław
tel.  +48 71 341 08 15
fax +48 71 341 08 19


Biuro w Poznaniu:
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Jana Rymarkiewicza 5A
60-681 Poznań
tel.  +48 22 660 30 17