Kontakt

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
tel. +48 22 660 30 00
fax +48 22 660 30 01

e-mail: jsk@jskarchitects.com

Biuro we Wrocławiu:
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
54-424 Wrocław
tel.  +48 71 729 38 90


Biuro w Poznaniu:
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żydowska 9
61-761 Poznań
tel.  +48 22 660 30 17