DaimlerChrysler, Warszawa

 
Zakończenie budowy:
2004

Inwestor:
DIL Polska Warszawa Sp. z o.o.

Powierzchnia:
ok. 33 640 m2

Koszt budowy:
25 mln EUR
Rozwiązanie architektoniczne przyjęte w tym projekcie odzwierciedla układ funkcjonalny integrujący salon wystawienniczo-sprzedażowy służący do obsługi klientów i zawierający dwa stanowiska diagnostyczne oraz jedno diagnostyczno-naprawcze z budynkiem biurowym i pomieszczeniami szkoleniowymi. Wysoką część biurową ukształtowano w formie pierścienia usadowionego nad niską częścią wystawienniczo-sprzedażową. Całość stanowi unikalną, charakterystyczną i ciekawą formę. Przestrzeń okrągłego holu wejściowego do budynku biurowego powiązana jest integralnie z przestrzenią wystawienniczą. Reprezentacyjny charakter tej strefy podkreślony jest poprzez jej trójkondygnacyjną wysokość oraz szklaną fasadę ukazującą wnętrze budynku osobom przechodzącym lub przejeżdżającym Alejami Jerozolimskimi. Optymalnej realizacji funkcji wystawienniczo-sprzedażowej służy także forma przeszklonego „dziobu” hali wystawienniczej, skierowana ku Alejom Jerozolimskim. Poszczególnym strefom budynku przyporządkowano czytelnie rozmieszczone wejścia zapewniające dogodny dostęp do salonu wystawienniczo-sprzedażowego, budynku biurowego, części diagnostycznej oraz części szkoleniowej Przewidziana została etapowość inwestycji. W pierwszym etapie zaprojektowano: 10-cio kondygnacyjny budynek biurowy z jednopoziomowym garażem podziemnym; salon sprzedaży samochodów, warsztat serwisowy ze stanowiskiem diagnostyczno-naprawczym i dwoma diagnostycznymi. Powstały również pomieszczenia szkoleniowe oraz niezbędna infrastruktura techniczna, komunikacyjna i inżynieryjna umożliwiającą zaopatrzenie inwestycji w media miejskie. W drugim etapie przewidziano budowę warsztatu serwisowego samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz dwupoziomowego garażu naziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Trzeci etap przewidywał wykonanie powiązania komunikacyjnego – budowę pasa wyłączeniowego z południowej nitki Al. Jerozolimskich. Czwarty, do zagospodarowania w późniejszym czasie, zakładał budowę budynku biurowego z garażem podziemnym oraz urządzeniami technicznymi umożliwiającymi zaopatrzenie inwestycji w media miejsce.