Muzeum Sztuki Nowoczesnej + TR Warszawa


 
Konkurs:
2014

Nagroda:
III miejsce

Projekt konsorcjum:
JSK Architekci / nsMOONStudio
Projektowane budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru TR miały być pierwszymi elementami zagospodarowania Placu Defilad wg nowego porządku urbanistycznego. Wymogi planistyczne wyraźnie określały możliwości zabudowy terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Bryły budynków zostały ukształtowane tak, aby zapewnić naturalną komunikację pieszą pomiędzy istniejącymi i nowoprojektowanymi ważnymi punktami skupiającymi ludzi oraz bezpośrednie otwarcie Placu Defilad na Park Świętokrzyski. Udrożnienie dość dużej przestrzeni przeznaczonej pod zabudowę, w kontekście skupionej w niej funkcji, miało stwarzać możliwość bezpośredniego i pośredniego zaangażowania przypadkowego przechodnia do udziału w wydarzeniach kulturalnych obu instytucji.

Celem projektu było uzyskanie jak największej transparentności budynków zapewniającej interakcję sztuki z miastem oraz stworzenie otwartej demokratycznej przestrzeni uzupełnionej o funkcje komercyjne. W ten sposób powstał kameralny wielofunkcyjny pasaż, rodzaj miastotwórczej agory zapewniającej łączność pomiędzy dwiema różnymi instytucjami kulturalnymi, której centralnym symbolicznym skupiającym punktem stała się zielona górka.

Demokratyczny charakter obu instytucji odzwierciedlał czytelny i jednocześnie elastyczny układ funkcjonalny budynków. W Muzeum centralnym punktem miało być całkowicie otwarte audytorium mające łączność z galeriami i resztą budynku, natomiast sercem Teatru miała się stać mobilna widownia obsługująca trzy sceny, w tym jedną mającą możliwość otwarcia na Plac Defilad.