Stadion Narodowy, Warszawa

 
Zakończenie budowy:
2011

Inwestor:
Ministerstwo Sportu

Powierzchnia:
203 923 m2

Pojemność:
58 117

Koszt budowy:
313 mln EUR

Zespół
konsorcjum JSK/GMP/SBP
pod przewodnictwem JSK
Stadion Narodowy został posadowiony w niecce istniejącego Stadionu X-lecia w ten sposób, że korona ziemna dawnego stadionu stanowi cokół nowego obiektu.
Rozwiązanie to podkreśla związek nowego stadionu z jego poprzednikiem, a w szerszym aspekcie - twórczy i aktywny stosunek do zastanego kontekstu historycznego i przestrzennego.
Nad wspomnianym cokołem, zachowującym dawny charakter stadionu ziemnego wznosi się zasadnicza bryła nowego stadionu, która dzięki swojej architekturze,  użytym materiałom i nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym daje ogólne wrażenie lekkości i dynamizmu, co z kolei kojarzy się nie tylko z mającymi się tam rozgrywać imprezami sportowymi, lecz także w aspekcie ogólniejszym - z dynamicznym rozwojem naszego kraju.
O wyrazie architektonicznym bryły decyduje widoczny z zewnątrz rząd słupów stalowych, niosących konstrukcję wiszącego nad stadionem dachu oraz wpleciona między te słupy, częściowo przejrzysta fasada zewnętrzna, której falujący przebieg odzwierciedla kształt trybun i formę dachu, a sposób jej przenikania z systemem słupów - zasadę budowy wiklinowego kosza. W nawiązaniu do barw narodowych elementy fasady w kolorach czerwonawo-brązowych i biało-srebrzystych tworzyć będą abstrakcyjny obraz flagi narodowej. Elementy fasady, które będą w różnym stopniu przezierne będą umożliwiały swobodny widok z restauracji i pomieszczeń konferencyjno-biurowych.
Na konstrukcję dachu, którą stanowi system lin stalowych, rozpinających się między ściskanym pierścieniem zewnętrznym spoczywającym na słupach stalowych, a centralnie nad boiskiem umieszczoną iglicą spinającą.
Inspirację zasady konstrukcyjnej dachu stanowi koło rowerowe.