Business Garden Warszawa
Zakończenie budowy:
2014

Inwestor:
Wiśniowy Office Park Sp. z o.o.

Powierzchnia:
ok. 160150 m2

Koszt budowy: 
ok. 200 mln EUR

Zespół: 
Genaralny projektant: JSK Architekci
Budynek nr 1: Studio Fuksas
Budynki nr 3, nr 4: Comarniski Architekten
Budynki nr 5, nr 6, nr 7: sop architekten
 
Teren inwestycji leży w klinie pomiędzy dwiema „barierami” urbanistycznymi – od zachodu przy bardzo ruchliwej arterii Warszawy - ul. Żwirki i Wigury, łączącej Śródmieście z lotniskiem, a od strony wschodniej w pobliżu magistrali kolejowej, biegnącej na wale, odcinającej połączenia komunikacyjne w kierunku wschodnim. Na południe od kompleksu ciągną się tereny zielone ogródków działkowych.

W skład kompleksu wchodzi siedem budynków: trzy biurowe (nr 3, 4 i 4B, 7), trzy biurowe z niewielką powierzchnią usług (bud. nr 2, 5 i 6) oraz budynek usługowy, mający z hotelem, restauracjami, centrum konferencyjnym oraz małe pow. biurowe (bud. nr 1).

Budynki są podpiwniczone garażem podziemnym dwukondygnacyjnym (bud. nr 1, 2, 3, 4 i 4B, 6 i 7), w budynku nr. 5 jest przewidziana jedna kondygnacyjna podziemna.

Budynki biurowe w części zewnętrznej – skierowanej ku ulicy – są wyższe (7 kondygnacji) i szersze (ok. 17,5m), natomiast w części środkowej niższe (6 kondygnacji), o węższym trakcie (ok. 11 - 13m) i zaokrąglonych miękkich kształtach (bud. 2, 3, 4 i 6). Budynek nr 5 położony w środku parku ma 6 kondygnacji.

Budynek nr 1, w narożniku ulic Żwirki i Wigury i 1-go Sierpnia, składa się z kilku przenikających się brył, od strony ulicy 7-kondygnacyjnych, od strony parku 4-kondygnacyjnych, połączonych 2-piętrową bazą.

Istniejąca zieleń w postaci rzędów zabytkowych lip wzdłuż ul. Żwirki i Wigury oraz wzdłuż ul. Iłżeckiej będzie zachowana i chroniona.