Zakres usług

Nasze działy: projektowy i doradczy świadczą usługi z zakresu:

  • - przygotowanie koncepcji urbanistycznych
  • - usługi generalnego projektanta
  • - consulting
  • - realizacja projektów w zakresie partnerstwa
  •   publiczno-prywatnego
  • - ekspertyzy oraz badania
  • - projektowanie pod kątem Facility Management