X20 Czerniakowska

1/4
  • Typologia Biurowe
  • Lokalizacja Warszawa
  • Rok 2021
  • Status Zrealizowane
  • Powierzchnia 26 800 m2
  • Klient X20 Sp. z o.o.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym. O charakterze projektowanej zabudowy w dużej mierze przesądziło najbliższe sąsiedztwo – z jednej strony współczesne budynki biurowe, z drugiej powojenne zakłady o silnym, industrialnym wyrazie, a z trzeciej fragmenty zabudowy pierzejowej od strony ul. Czerniakowskiej.

Swoimi gabarytami, takimi jak szerokość traktu budynek nawiązuje do sąsiedniej zabudowy biurowej. Wysokością w części zachodniej komponuje się z zabudową we wnętrzu kwartału, osiągając 20m oraz 5 kondygnacji, a w części wschodniej, przylegającej bezpośrednio do ul. Czerniakowskiej kontynuuje i dopełnia istniejącą zabudowę pierzejową, tworząc wyższą, sześciokondygnacyjną część frontową budynku o wysokości 25m i 6 kondygnacji.

Wiodącą funkcją budynku są powierzchnie biurowe uzupełnione lokalami usługowo-handlowymi w parterze. Podstawowym założeniem projektowym było utworzenie współczesnej, eleganckiej formy, która stanie się odpowiedzią i nawiąże dialog z mocnym wyrazem industrialnego otoczenia. Poprzez zastosowanie wykończenia fasad z surowych, ale współczesnych elementów betonowych oraz cegły betonowej zestawionych ze szklaną fasadą i aluminium powstanie nowoczesny obiekt, który nie będzie stał w opozycji do otaczającej go historii, a z odpowiednią dozą szacunku odnajdzie swoje miejsce w przestrzeni.

W celu uzyskania jak najwyższego standardu w obiekcie zaprojektowano szereg tarasów skierowanych na południe, dostępnych dla użytkowników budynku.

Polityka prywatności i prawa autorskie